ಈ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇರಿ ಜಾನ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು